Zależność między rozprzestrzenianiem się pobudzenia w sercu a wykresem EKG                                                                                    

                                                                           Medarbejderne er virksomhedens sundhed!

Vi fremmer sundheden blandt virksomhedens ansatte ved, at iværksætte en ledelsesproces, der udvikler en sundhedsfremmende ledelseskultur.

 

       

 

Sundhedsfremmende ledelse er, at sætte  vilkår således, at virksomhedens resultater optimeres og medarbejdernes sundhed styrkes.

 

          

Vi arbejder med et sammenhængende og gennemprøvet udviklingskoncept, der designes til kundens særlige behov.

 

Reducer sygefraværet

- invester i ledelse.

 

RESULTATHONORARER

 

 

 

 

Det koster 32 mia.

kr. om året!

Men, det er medarbejderne der betaler

 den højeste pris!

 

 

 

 

 

 

De 5 F`er:

Falckordning, frugtkurv, fitness og fedtfattig frokost er symptombehandling!

 

 

Det er et spørgsmål om

ledelse!

Sygefravær, tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere er et spørgsmål om ledelse! 

 

 

 

Regeringen har som grundlag for sine handlingsplaner vurderet, at sygefraværet årligt koster omkring 22 mia. kroner for arbejdspladserne og omkring 10 mia. kr. for staten. Gennemsnitlig udgør fraværet i Danmark 11,3 dage pr. medarbejder pr. år. Men, de omkostninger, som den enkelte medarbejder personligt må bære, er ikke medtaget i beregningerne. Der er altså et kæmpe potentiale i at få sygefraværet nedbragt til et lavere niveau, på såvel det personlige som det økonomiske plan.

 

 

Det er helt almindeligt, at offentlige og private virksomheders naturlige reaktion på stressede medarbejdere, højt sygefravær, og manglende arbejdkraft er de 5 F`ere: Falckordning. frugtkurv, fitness og fedtfattig frokost.

Vi mener de 5 F`er er symptombehandling, ikke en behandling af de egentlige årsagerne.

 

 

Et Ph.d. projekt fra 2006 fra arbejdsmiljøinstituttet viser, at medarbejdernes oplevelse af kvaliteten af ledelse, har stor betydning for  sygefraværet. Det handler bl.a. om mangel på indflydelse, manglende anerkendelse samt manglende  gennemsigtighed og sammenhæng i arbejdsopgaver. Når sygefraværet skal imødegås handler det om ledelse på alle niveauer i virksomheden - især den direkte ledelse på medarbejderniveauet  

 

 

 

             Tlf.: 2329 2083

             Mail:kontakt@danskledelsesforum.dk

            Ref.:www.danskledelsesforum.dk 

                                                                                      Virksomheden er grundlagt af:

                                                                                 Læge Arne H. Christensen

                                                                                                   Udviklingskonsulent Bjarne Overgaard

       Velkommen til LEDHELSE

                                                                                                Tlf. 2329 2083